Privacyverklaring

Privacyverklaring

De door u verstrekte gegevens zullen door het Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer met maatschappelijke zetel te Zilvermeerlaan 2, 2400 Mol worden verwerkt conform de toepasselijke wetgeving inzake privacy.

De opgegeven gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt voor de administratieve afhandeling voor Pennenzakkenrock en om u te contacteren in verband met uw inschrijving indien dit nodig zou zijn.

De verwerking van uw persoonsgegevens is aldus noodzakelijk voor de organisatie van Pennenzakkenrock en voor de werking van ons veiligheidssysteem.

Uw persoonsgegevens zullen niet verkocht of verhuurd worden aan derden.  Uw persoonsgegevens zullen enkel worden doorgegeven indien het Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer daartoe verplicht is op verzoek van de gerechtelijke autoriteiten of op grond van een wettelijke verplichting.

Voor meer informatie en voor de uitoefening van uw rechten verwijzen wij u door naar onze website https://www.zilvermeer.be/privacy.html waar u ons privacybeleid kan terug vinden.