Algemene verkoopsvoorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden Tickets Pennenzakkenrock

VOORAFGAAND

Leerlingen registreren is mogelijk tot uiterlijk 9 februari 2024.

Vanaf 1 mei kunnen er GEEN wijzigingen (noch voor leerlingen, noch voor begeleiders of buschauffeurs) of extra inschrijvingen meer worden toegestaan. 

De organisatie van het kinderrockfestival Pennenzakkenrock en alle hieraan verbonden diensten, leveringen en rechten voortvloeiend uit dit evenement, ligt in handen van het Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer, autonoom provinciebedrijf, vertegenwoordigd door de heer Igor Geubbelmans in zijn hoedanigheid van directeur met als correspondentieadres Zilvermeerlaan 2 te 2400 Mol, België. Het Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer treedt tevens op als dienstverlener, inzake ticketverkoop, voor de eigen festivalorganisatie en/of aanverwante activiteiten.

ARTIKEL 1 – AANBOD VAN TICKETS

1.1 Het aanbod tot het kopen van tickets is van kracht in die mate dat de vermelde betalingstermijn wordt gerespecteerd. Deze zal strikt worden gecontroleerd en toegepast bij naderende uitverkoop van het evenement. Het Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer heeft het recht het aanbod en de verkoop van haar tickets te annuleren wanneer de vooropgestelde betalingstermijnen niet gerespecteerd worden.

De online inschrijvingsmodule kan enkel door onderwijsinstellingen gebruikt worden, met een registratie van minimum 10 personen.

ARTIKEL 2 – BESTELLING

2.1 De persoon die voor een derde (namens een natuurlijke persoon, school, instelling of  vennootschap) de bestelling plaatst, wordt beschouwd als voldoende gemachtigd door diens opdrachtgever. Het betalingsbewijs en de tickets worden opgestuurd naar het adres dat wordt opgegeven bij de bestelling. Als het verzendadres verschilt van het facturatieadres, is het belangrijk dat je deze gegevens correct invult bij inschrijving.

ARTIKEL 3 – BETALING

3.1 De natuurlijke persoon of rechtspersoon uit artikel 2, die de bestelling plaatst, is gehouden tot betaling van de bestelling.

3.2 De reservatie van bestelde tickets is slechts geldig na ontvangst van het verschuldigde bedrag.

3.3 Alle BTW en taksen zijn ten laste van de koper.

ARTIKEL 4 – VERZENDING

4.1 Het Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer kan onder geen enkel beding verantwoordelijk gesteld worden voor het niet-ontvangen van de tickets door de koper. De tickets worden verzonden met een verzekerde zending, die bij ontvangst bevestigd met ondertekening door persoon (natuurlijke persoon of rechtspersoon) uit artikel 2.

4.2 De gereserveerde tickets worden slechts toegestuurd op de wijze zoals bepaald is in artikel 4.1. na ontvangst van uw betaling.
Indien de factuur niet tijdig is betaald voor vervaldatum, worden de festivalbandjes niet verzonden en dienen ze afgehaald te worden.

ARTIKEL 5 – ANNULATIE EN TERUGBETALING

5.1 Tickets worden enkel terugbetaald of omgewisseld indien het evenement volledig wordt afgelast. In alle andere gevallen te wijten aan de koper (bijvoorbeeld bij ziekte (ook corona), verlies, diefstal, beschadiging, overmacht,…) worden er geen tickets terugbetaald, noch omgeruild in enige andere waarden. Er kan ook geen schadevergoeding of enige andere vergoeding van het Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer gevorderd worden.

5.2 Indien het evenement volledig wordt afgelast, worden tickets steeds en zonder enige uitzondering terugbetaald door het Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer aan de persoon en op het rekeningnummer waarmee de oorspronkelijke bestelling werd geplaatst en betaald. Reservatierechten, verzendings-  noch enige andere kosten of schadevergoedingen zijn terugvorderbaar door de koper.

5.3 De koper heeft het recht om betwistingen omtrent bestellingen, ons per mail kenbaar te maken, binnen de 4 werkdagen na aftekenen van ontvangst van de gewaarborgde zending. Na deze periode wordt de koper geacht geen bezwaren te hebben over de bestelling en zullen de toegangsbewijzen noch omgewisseld noch terugbetaald worden.

ARTIKEL 6 – AUTEURSRECHTEN

6.1 De producten met betrekking tot het kinderrockfestival Pennenzakkenrock (o.a. tickets, toegangsbewijzen, databestanden, muziek, ringtones, afbeeldingen, teksten, publicaties, merchandisingmateriaal, logo’s, e.a.) en de hiermee verbonden intellectuele rechten blijven steeds de exclusieve eigendom van het Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer. Bijgevolg is elke nadruk of namaak ervan onder welke vorm en met om het even welk procedé strikt verboden en indien dit wordt vastgesteld, zal dit juridisch vervolgd worden.

6.2 Het is verboden de tickets door te verkopen of deze vanuit commercieel oogmerk aan derden te verschaffen.

ARTIKEL 7 – TICKETPRIJZEN PENNENZAKKENROCK EDITIE 2024

7.1 Ticketprijzen voor Pennenzakkenrock editie 2024 zijn als volgt bepaald:

7.1.1 Ticketprijs voor klassikaal aangekochte tickets Pennenzakkenrock editie 2024 is als volgt bepaald: € 12 per persoon.

Als je registratie (tot 09/02) niet in orde is, vervalt je inschrijving.
Vanaf 1 mei kunnen er GEEN wijzigingen (noch voor leerlingen, noch voor begeleiders of buschauffeurs) of extra inschrijvingen meer worden toegestaan. Je koopt dan een dagticket aan de kassa.

7.1.2 Ticketprijs voor dagtickets Pennenzakkenrock editie 2024 is als volgt bepaald: dagtarief aan € 18 per persoon (enkel geldig op 27 juni 2024);

7.1.3 Prijs voor deelname aan het campingfestival op de avond voor Pennenzakkenrock editie 2024 is als volgt bepaald: € 20 per persoon. Toegang tot het festival is hierbij niet inbegrepen.

7.2 De bovenstaande ticketprijzen zijn enkel en alleen geldig indien aan onze volledige registratie- en inschrijvingsmodaliteiten voldaan zijn;

7.3 Er zijn voor de editie Pennenzakkenrock 2024 GEEN individuele tickets in voorverkoop verkrijgbaar;

ARTIKEL 8 – TOEPASBAAR RECHT/BETWISTINGEN

8.1 Bij geschillen zijn slechts de rechtbanken van het arrondissement Turnhout bevoegd. De Belgische wetgeving is van toepassing.

8.2  De koper bevestigt 18 jaar of ouder te zijn (en in voorkomend geval te beschikken over voldoende machtiging om op te treden namens de vennootschap die hij vertegenwoordigt) en erkent deze algemene voorwaarden gelezen te hebben en te aanvaarden door de betaling van de reservatie.

8.3.  Het Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer kan op elk ogenblik deze verkoopsvoorwaarden aanpassen. De verkoopsvoorwaarden die op het moment van aankoop gelden zijn diegene die van toepassing zijn op de verkoop.

ARTIKEL 9 – OP EN ROND DE PLAATS VAN HET EVENEMENT

9.1 Door de aankoop van een ticket bevestigt de koper uitdrukkelijk dat hij en de personen voor wie hij instaat, aan het  reglement van het evenement zijn gebonden.  Iedere inbreuk hierop zal worden gesanctioneerd. Het Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer heeft het recht om eenieder de toegang tot het evenement te ontzeggen indien hiertoe voldoende grond bestaat. Indien de tickethouder of de personen voor wie hij instaat, een inbreuk op het reglement begaat, is hij hiervoor verantwoordelijk. De koper zal het Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer vrijwaren van alle mogelijke nadelige gevolgen van dergelijke inbreuk, met inbegrip van vorderingen van derden.

9.2 Betreding van de plaats van het evenement impliceert instemming met alle preventieve en controlerende maatregelen die de organisator of de veiligheidsploeg neemt met inbegrip van mogelijke aftasting en onderzoek van tassen. Niet naleving van deze maatregelen leidt, zonder schadeloosstelling of terugbetaling van de ticketprijs, tot weigering of intrekking van het toegangsrecht.

9.3 Het is verboden op de plaats van het evenement enige promotionele of commerciële activiteit te ontplooien zonder voorafgaande schriftelijke toelating van de organisator.

ARTIKEL 10 – VERZEKERING

Het APB Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer verzekert geen individuele ongevallen en/of de gevolgen hiervan voortvloeiend uit gebeurlijke ongevallen tijdens activiteiten die plaatsvinden op het APB Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer gedurende het festival Pennenzakkenrock. Het APB Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer kan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor gebeurlijke ongevallen die zich tijdens Pennenzakkenrock zouden voordoen.

De verkoopsvoorwaarden werden aangepast 12/10/2023